CÔNG TY TNHH INOX Thanh Bình

Địa Chỉ: 30/4D, Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn

Điện Thoại: 0837 604 054 
Fax: 08 37671059  
Di Động: 0902 468 301
Email: trongbinh209@gmail.com