Sản phẩm tiêu biểu

Cung Cấp Và Lắp Đặt

  21/08/2015

Dịch vụ cung cấp thi công lắp đặt
 

Cung cấp thi công lắp đặt cho các ngành

+ Thiết bị bếp ăn công nghiệp
+ Thiết bị bếp nhà hàng, khách sạn
+ Thiết bị bêp hệ thống siêu thị
+ Thiết bị bếp cho trường học
+ Thiết bị chế biến thủy sản
+ Thiết bị công trình xây dựng
+ Thiết bị cho ngành y tế
+ Trang thiết bị inox công nghiệp


Quy trình cung cấp thi công lắp đặt

- Sản xuất lắp đặt thiết bị theo đơn đặt hàng mà hai bên đã thống nhất
- Giao hàng theo thời gian đã thảo thuận của hai bên
- Thi công lắp đặt thiết bị theo đúng bản vẽ đã thiết kế
- Vệ sinh mặt bằng sau khi lắp đặt thiết bị xong
- Vận hành chạy thử thiết bị đã lắp đặt hoàn thiện
- Hướng dẩn sử dụng vận hành thiết bị
- Bàn giao, nghiệm thu thiết bị cho quý khách hàng
Công ty cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tối ưu, chi phí có tính cạnh tranh

 

Bình luận